Vasaros kursai prancūzų kalbos specialistams
„Istorinis ir kultūrinis prancūzų paveldas Baltijos šalių regione“ 

Lietuvos Prancūzų kalbos mokytojų asociacija su Prancūzų institutu Lietuvoje, Ugdymo plėtotės centru ir kitais partneriais birželio 19-22 d. rengia vasaros kursus prancūzų kalbos mokytojams ir dėstytojams, tyrėjams ir didaktams, prancūzų kalba dėstantiems kitų dalykų pedagogams. 

Išsami informacija:
https://lt.ifprofs.org/evenement/universite-2018-patrimoine-historique-culturel-francais-pays-baltes

Paskubėkite registruotis nelaukdami birželio 14 d.!