DELF-DALF egzaminų sesija :

Registracija:  spalio 2-20
Egzaminai: lapkričio 17 d.

Užpildykite registracijos anketą.