Paskaitų ciklo Naujas požiūris į nūdienos pasaulį proga Jean-Bernard Lemoine paskaita « Karilijonų menas Europoje ir pasaulyje »

Pirmadienį, birželio 12 d. 18 val., Prancūzų institute Lietuvoje. Bus verčiama į lietuvių kalbą.

Registruojantis būtina užpildyti žemiau pateiktą anketą.

Jean-Bernard Lemoine gimė 1937 m. Paryžiuje. Jo mama buvo pianino mokytoja, todėl mokytis groti pradėjo nuo penkerių metų. Vėliau draugo dėka pradėjo domėtis vargonais. 1968 mokėsi pas Jacques Beraza, žymaus vargoninko Michel Chapuis draugą, Dole mieste. Šiame mieste yra žymūs Riepp vargonai. Vėliau Jean-Bernard Lemoine tapo Nolay en Bourgogne miestelio bažnyčios vargonininku. 1986 metais mirus André Comben, Liono ir  Miribel miestų karilijoninkui, jis užėmė jo vietą. Jean-Bernard Lemoine buvo atsakingas už Lijono karilijono restauravimą ir varpų skaičiaus padidinimu nuo 29 iki 65 1991 metais. Miribel miesto karilijonas taip pat buvo restauruotas 1994 m. ir įtrauktas į istorinio paveldo sąrašą.

Jean-Bernard Lemoine yra Ronos-Alpių regiono karilijonų asociacijos prezidentas, Liono miesto garbės karilijonininkas, Annecy katedros karilijonininkas, Eurocarillon biuro narys.  Jean-Bernard Lemoine nuo pat karjeros pradžios grojo visuose pasaulio kampeliuose nuo Beiruto iki Kauno, nuo Reuniono iki Jeruzalės. Jis fotografuoja kiekvieną instrumentą.