Prancūzų institutas Lietuvoje ieško kvalifikuoto (-s) darbuotojo (-s) arba įmonės informacinės sistemos įrangos ir tinklo priežiūrai:

Viešojo pirkimo konkursas Prancūzų instituto Lietuvoje informacinės sistemos įrangos ir tinklo priežiūrai, palaikymui ir plėtrai

Vilnius, 2018 m. balandžio 23 d.

Prancūzų institutas Lietuvoje skelbia viešojo pirkimo konkursą teikti šioms paslaugoms:

I. TIKSLAS

Skelbiamas viešojo pirkimo konkursas Prancūzų instituto Lietuvoje, esančio Didžioji g. 1, Vilniuje, informacinės sistemos tinklo priežiūrai ir atnaujinimui.

II. SIULOMOS SUTARTIES OBJEKTAS

– Pagrindinės privalomos teikti paslaugos:

– Informacinės sistemos tinkamo funkcionavimo palaikymas, priežiūra ir stebėsena.

– Instituto informacinių tinklų ir serverių tinkamo funkcionavimo palaikymas, priežiūra ir stebėsena.

– Informacinės sistemos duomenų saugumo stebėsena.

– Antivirusinių programų, elektroninių šiukšlių ir sistemos sutrikimų kontrolė ir atnaujinimas.

– Vartotojų konsultavimas elektroniniu paštu, nuotoliniu būdu ar tiesiogiai dėl informacinės įrangos ir programų naudojimo.

– Konsultavimas dėl tinklų, jų išdėstymo, informacinės įrangos ir programų plėtros.

– Domenų ir naudotojų prisijungimo sesijų valdymas (sesijų saugumas, prieiga prie domenų).

– Paslaugos, už kurias būtų mokama papildomai, pavyzdžiui :

– Informacinės technikos pirkimas keičiant neveikiančias dalis.

– Informacinės įrangos atnaujinimas.

Teikiant paraišką dalyvauti konkurse turės būti pateikti siūlomi tarifai tokioms papildomoms paslaugoms.

III. INFORMACINĖS SISTEMOS ĮRANGOS SUDĖTIS

Informacija teikiama pagal pareikalavimą.

IV. PROBLEMŲ SPRENDIMO TERMINAI IR GEDIMŲ ŠALINIMAS

– Prancūzų institutas Lietuvoje reikalauja, kad paslaugos teikėjas pradėtų spręsti iškilusią problemą ne vėliau kaip per tris darbo valandas.

– Prancūzų institutas Lietuvoje reikalauja, kad paslaugos teikėjas pašalintų nustatytą gedimą ne vėliau kaip per aštuonias darbo valandas.

V. PASLAUGŲ TEIKIMO PERIODIŠKUMAS

– Paslaugos teikėjas įsipareigoja kiekvieną mėnesį tikrinti informacinės įrangos būklę ir esant reikalui atlikti reikalingus įrangos taisymo darbus.

– Paslaugos teikėjas įsipareigoja būti Prancūzų instituto Lietuvoje patalpose kiekvieną savaitę ne mažiau kaip 2 kartus po 3 valandas laikotarpyje nuo 9 val. Iki 17.30 val. : darbo valandos bus derinamos su Prancūzų institutu Lietuvoje. Taip pat, Paslaugos teikėjas įsipareigoja vykdyti priežiūros darbus po Prancūzų instituto administracijos darbo valandų ar nuotoliniu būdu. Jei atlikti darbus nuotoliniu būdu neįmanoma, darbų laikas bus derinamas su Prancūzų institutu Lietuvoje.

– Tuo atveju, jei papildomi darbai neįeina į sutartyje nustatytas teikiamas paslaugas, Prancūzų institutas Lietuvoje sutinka mokėti už šiuos papildomus darbus, jei jie atitinka sutarties priedą ir buvo suderinti iš anksto.

VI. KONDFIDENCIALUMAS

Visa su Prancūzų institutu Lietuvoje susijusi bet kokios formos komercinė ir techninė informacija – duomenys, pranešimai, duomenų laikmenos – bus laikomi konfidencialiais ir nebus atskleisti jokiai trečiai šaliai be Prancūzų instituto Lietuvoje sutikimo.

VII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Prancūzų institutas Lietuvoje įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie informacinės įrangos pokyčius (išdėstymo ar skaičiaus pakeitimą).

– Paslaugos teikėjas įsipareigoja įspėti ir gauti išankstinį Prancūzų instituto Lietuvoje sutikimą, jei atliekami darbai gali laikinai ar ilgesniam laikui paveikti Prancūzų instituto Lietuvoje darbuotojų darbo sąlygas.

– Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti galimų informacinės sistemos specialistų sąrašą Klientui, kurie jį galėtų pakeisti esant reikalui, ir informuoti Prancūzų institutą Lietuvoje, jei šių asmenų sąrašas keistųsi.

– Paslaugos teikėjas įsipareigoja pasiūlyti Klientui struktūrinius pertvarkymus, kurie leistų pagerinti Prancūzų instituto Lietuvoje informacinės įrangos būklę ir efektyvumą.

VIII. TARIFAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

Kandidatas pateiks pasiūlymą dėl mėnesinio atlygio už sutartyje numatytas paslaugas ir atsiskaitymo sąlygas.

IX. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

Paslaugų teikimo sutartis būtų sudaroma dvejiems metams, su galimybe vieną kartą ją atnaujinti.

Jei viena iš Šalių pareiškia norą nutraukti Sutartį, ji turi įspėti kitą Šalį prieš tris mėnesius, skaičiuojant nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos.

X. DUOMENYS

Kandidatas pateiks šiuos savo įmonės duomenis: veiklos numerį, apyvartos dydį.

Jei kandidatas yra fizinis asmuo: jis pateiks savo ankstesnių užsakovų rekomendacijas, savo atliktus darbus.

XI. BYLOS SUDĖTINĖS DALYS/PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI

  • Pagrindinių paslaugų teikimo sąlygos: 20%
  • Papildomų paslaugų teikimo sąlygos su siūlomų tarifų pavyzdžiu: 20%
  • Įmonės/Fizinio asmens pristatymas (curriculum vitae): 15%
  • Rekomendacijos: 20%
  • Komercinis pasiūlymas: 25%

Visais susijusiais klausimais prašome kreiptis į Stéphanie Desbois:

stephanie1.desbois@diplomatie.gouv.fr

00 370 5 219 96 32

Datos:

– Dokumentus lietuvių, prancūzų arba anglų kalba pateikti arba išsiųsti Prancūzų institutui Lietuvoje, Didžioji g. 1, LT-01128 Vilnius vėliausiai iki 2018 m. gegužės 18 d. (penktadienio) 18 val.                                                                                                                                                    

– Viešojo pirkimo konkurso rezultatų paskelbimas 2018 m. birželio 1 d.

– Sutarties pradžia 2018 m. liepos 1 d./.