Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Stipendijos mokslinėms stažuotėms

Tikslas:

Šios stipendijos skiriamos Lietuvos doktorantų, jaunųjų mokslininkų mobilumui, kurių atliekamiems darbams yra būtini moksliniai tyrimai ar/ir studijos Prancūzijoje, trunkantys nuo vieno iki dviejų mėnesių. Stipendijos tikslas yra taip pat stiprinti Lietuvos ir Prancūzijos mokslinių tyrimų įstaigų bendradarbiavimą.

Stipendijos pobūdis:

Stipendijos mokslinėms stažuotėms dydis – 1 370 eurų per mėnesį. Stipendijos reikalais rūpinasi Campus France. Ši stipendija apima socialines garantijas, jei reikia bilietų tarp Paryžiaus – Provincijos – Paryžiaus apmokėjimą. Jei stipendininkas pageidauja, Campus France gali pasiūlyti gyvenamąjį būstą savo bendrabučiuose. Stipendininkas apmoka pats savo kelionę iš Lietuvos į Prancūziją.

Kandidatas privalo:

• turėti Lietuvos pilietybę,
• būti doktorantūros studentu Lietuvos aukštojoje mokykloje arba dirbti aukštojoje mokykloje ar mokslinių tyrimų institucijoje,
• pateikti projektą, kuris vykdomas bendradarbiaujant ar ketinamas vykdyti su numatyta Prancūzijos mokslinių tyrimų įstaiga ,
• paskutinius dvejus metus nebūti gavęs Prancūzijos vyriausybės stipendijos mokslinėms stažuotėms.

Stipendijos skyrimo kriterijai:

Komisija atrinks kandidatus atsižvelgdama į šiuos kriterijus:
• kandidato akademinė patirtis ir mokslinio tyrimo kokybė,
• viešnagės Prancūzijoje nauda mokslinio darbo eigai,
• viešnagės įnašas į prancūzų – lietuvių bendradarbiavimo vystymą.

Atrankos komisija skirs ypatingą dėmesį pateiktiems dokumentams, kad būtų užtikrintas projekto tęstinumas ir jo naudingumas Lietuvoje.

Procedūra:

Kandidato stipendijai gauti dokumentai:

kandidato anketa,
• curriculum vitae,
• rekomendaciniai laiškai iš Lietuvos mokslo institucijos,
• kvietimas iš priimančios mokslo institucijos Prancūzijoje,
• visi papildomi dokumentai, kurie nurodytų projekto reikalingumą.

Dokumentai turi būti pateikti prancūzų kalba ir atsiųsti paštu ar elektroniniu paštu.

Terminai:

Dokumentai gali būti teikiami visus metus.

Kandidatai privalo:

Už suteiktą paramą stipendininkai privalo per mėnesį nuo grįžimo į Lietuvą parašyti ataskaitą Prancūzijos ambasadai Lietuvoje apie viešnagę Prancūzijoje, kurioje būtų nurodyta, kiek pasistūmėjo mokslinis darbas ir kokių rezultatų tikimasi iš Lietuvos ir Prancūzijos įstaigų tolimesnio bendradarbiavimo.

Visose publikacijose, kurios bus išleistos remiantis viešnagės vykdomais darbais, nurodyti apie skirtą paramą.

Kontaktai:
Giedrė Bernotaitė-Salfati
Bendradarbiavimo ir kultūros skyrius  
Tel : + 370 5 219 96 30
giedre.bernotaite@diplomatie.gouv.fr