Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Stipendijos gydytojams

Kiekvienais metais Prancūzijos ambasada skiria paramą Lietuvos gydytojams norintiems stažuotis ligoninėse ar dalyvauti tarptautinėse konferencijose Prancūzijoje.

Parama skiriama podiplominių studijų studentams ir gydytojams. Prancūzijos ambasada nefinansuoja kelionės ir draudimo išlaidų.

Kandidatai privalo pateikti:

• prašymą,
• CV,
• diplomų kopijas,
• priimančios įstaigos patvirtinantį raštą.

Dokumentai turi būti pateikti prancūzų kalba ir atsiųsti paštu ar elektroniniu paštu.

Už suteiktą paramą gydytojai privalo per mėnesį nuo grįžimo į Lietuvą parašyti ataskaitą Prancūzijos ambasadai Lietuvoje apie viešnagę Prancūzijoje. Ataskaita pateikiama laisva forma. Visose publikacijose, kurios bus išleistos remiantis viešnagės vykdomais darbais, nurodyti apie skirtą paramą.

Kontaktai:
Giedrė Bernotaitė-Salfati
Bendradarbiavimo ir kultūros skyrius
Tél : + 370 5 219 96 30
giedre.bernotaite@diplomatie.gouv.fr