Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Stipendijos doktorantūros studijoms

Tikslas:

Šios stipendijos yra skirtos finansuoti doktorantūros disertacijoms. Norint studijuoti doktorantūroje turi būti pasirašyta tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartis ir nurodyti prancūzų bei lietuvių darbo vadovai.

Stipendijos pobūdis:

Stipendijos doktorantams skiriamos 3 metams, kiekvienais metais po 3 mėnesius. Galima tartis dėl studijų trukmės esant specifinei situacijai. Stipendijos dydis – 770 eurų per mėnesį. Stipendijos reikalais rūpinasi Campus France.

Ši stipendija apima socialines garantijas, jei reikia bilietų tarp Paryžiaus – Provincijos – Paryžiaus apmokėjimą. Jei stipendininkas pageidauja, Campus France gali pasiūlyti gyvenamąjį būstą savo bendrabučiuose. Stipendininkas apmoka pats savo kelionę iš Lietuvos į Prancūziją.

Kandidatas privalo:

• turėti Lietuvos pilietybę
• doktorantams turėti pasirašytą tarp universitetų bendradarbiavimo sutartį
• paskutinius dvejus metus nebūti gavęs Prancūzijos vyriausybės stipendijos ar stipendijos mokslinėms stažuotėms.

Stipendijos skyrimo kriterijai:

Komisija atrinks kandidatus atsižvelgdama į šiuos kriterijus:
• kandidato akademinė patirtis ir mokslinio tyrimo kokybė,
• viešnagės Prancūzijoje nauda mokslinio darbo eigai,
• viešnagės įnašas į prancūzų – lietuvių bendradarbiavimo vystymą.

Procedūra:

Kandidato stipendijai gauti dokumentai:

kandidato anketa ,
• curriculum vitae,
• du rekomendaciniai laiškai iš Lietuvos mokslo institucijos,
• prancūzų kalbos žinių įvertinimo diplomas (DALF, TCF, TEF),
• iš ankstinio užsirašymo į Prancūzijos universitetus dokumentai ar susirašinėjimo kopijos,
• diplomų kopijos.

Dokumentai turi būti pateikti prancūzų kalba ir atsiųsti paštu ar elektroniniu paštu.

Terminai:

Dokumentai turi būti atsiųsti iki birželio 1 d.

Kandidato įsipareigojimai:

Už suteiktą paramą stipendininkai privalo per mėnesį nuo grįžimo į Lietuvą parašyti ataskaitą Prancūzijos ambasadai Lietuvoje apie viešnagę Prancūzijoje, kurioje būtų nurodyta, kiek pasistūmėjo mokslinis darbas ir kokių rezultatų tikimasi iš Lietuvos ir Prancūzijos įstaigų tolimesnio bendradarbiavimo.

Kontaktai:
Giedrė Bernotaitė-Salfati
Bendradarbiavimo ir kultūros skyrius
Tel : + 370 5 219 96 30
giedre.bernotaite@diplomatie.gouv.fr