Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Stipendijos vertėjams

Nacionalinio knygos centro stipendijos vertėjų viešnagei

Prancūzijos Nacionalinis knygos centras (CNL) finansuoja vertėjų iš prancūzų kalbos viešnagę Prancūzijoje. Ši programa skirta visų sričių – grožinės literatūros, humanitarinių mokslų, filosofijos, meno, mokslinės literatūros, vaikų ir jaunimo literatūros vertėjams, turintiems galiojančią sutartį su Lietuvos leidykla dėl prancūzų autoriaus kūrinio vertimo ir publikavimo. Programa siekiama kurti profesionalių vertėjų iš prancūzų kalbos tinklą, suteikiant vertėjams galimybę viešnagės Prancūzijoje metu įgyvendinti prancūzų autoriaus vertimo iš prancūzų kalbos projektą.

Stipendijos dydis – 2 000 eurų per mėnesį, stipendija skiriama 1 – 3 mėnesiams, labai svarbiems vertimams iki 6 mėn. (kelionės išlaidos į šią sumą neįeina). Vertėjui suteikiama galimybė apsigyventi tarptautiniuose grožinės literatūros vertėjų namuose Arlyje.

Dalyvavimo sąlygos :

– Vertėjas neturi gyventi Prancūzijoje.
– Vertėjas turi būti išvertęs bent vieną profesionalios leidyklos publikuotą knygą.
– Vertėjas privalo laikytis šių terminų (nuo prašymo nagrinėjimo komisijos dienos) :

  • praėję 1 metai nuo kitos vertimui gautos paramos ; 
  • praėję 1 metai nuo CNL teiktos paraiškos vertimui, dėl kurio stipendija nebuvo suteikta ;
  • praėję 3 metai nuo paskutės bet kurios kitos CNL skirtos paramos vertimui ar rezidencijai ;
  • praėję 5 metai nuo paskutinės CNL gautos stipendijos.

– Jei vertėjui anksčiau buvo skirta ši CNL stipendija, knyga, dėl kurios ji buvo skirta, turi būti jau išleista (išskirtiniu atveju, turi būti pateiktas paaiškinimas, kodėl projektas nebuvo įvykdytas ir pateiktas kitas tos pačios srities knygos vertimas).
– Kūrinio vertimui vertėjas neturi būti gavęs kitos stipendijos.
– Autorinių teisių ir vertimo sutartys turi galioti. 
– Kūrinio, dėl kurio prašoma stipendijos, vertimas neturi būti baigtas iki stipendijos skyrimo.
– Mokyklinių vadovėlių, praktinių gidų, periodinių leidinių, knygų apie šiuolaikinį meną, techninės ir ezoterinės literatūros vertimo projektai nepriimami.
– Verčiamos ir publikuojamos knygos tiražas turi būti ne mažesnis kaip 500 egzempliorių (arba 300 egz. poezijos knygai).

Procedūra :

Užpildytą anketą (kreiptis į Agnę Judžentytę – Žalguvienę) kartu su visais joje nurodytais privalomais dokumentais vertėjas turi pateikti Prancūzų institutui Lietuvoje. Prancūzijos Nacionalinis knygos centras gali paprašyti vertėjo pateikti kitus reikalingus dokumentus.

Terminai :

Nacionalinio knygų centro (CNL) komisija paraiškas nagrinėja tris kartus per metus. Dokumentus CNL priima :

  • iki spalio 31 d.. sausio pabaigos-vasario pradžios sesijai ;
  • iki vasario 20 d. gegužės pabaigos-birželio pradžios sesijai ;
  • iki birželio 10 d. spalio sesijai ;

Prancūzų institutui Lietuvoje dokumentai turi būti pateikti ne vėliau, kaip mėnesį iki šių terminų.

Daugiau informacijos :

Nacionalinis knygos centras

Kontaktai ir anketa :

Agnė Judžentytė-Žalguvienė
Tel. : (+370) 5 219 96 57 ; (+370) 5 219 96 96
publications@institutfrancais-lituanie.com