Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Valstybės tarnautojams

KVIEČIAME DALYVAUTI

Tarptautinės frankofonijos organizacijos remiamoje prancūzų kalbos, kaip Europos Sąjungos darbo kalbos, mokymo programoje, skirtoje Lietuvos valstybės tarnautojams. Prancūzų institutas Lietuvoje organizuoja specializuotos prancūzų kalbos mokymo kursus, skirtus Lietuvos valstybės tarnautojams iš įvairių Lietuvos institucijų.

MOKYMO PROGRAMOS TIKSLAI

1- Tobulinti prancūzų kalbą tų Lietuvos valstybės tarnautojų ir diplomatų, kurie yra atsakingi už Europos Sąjungos reikalus ir kurių dalis, galimas dalykas, dirbs Europos Sąjungos institucijose.

2- Žodinių bei rašytinių tekstų supratimo, rašymo bei šnekamosios kalbos įgūdžių lavinimas siekiant, kad mokymo dalyviai galėtų prancūzų kalba vesti derybas, rengti dokumentus ir apskritai vartoti prancūzų kalbą kaip darbo kalbą.

MOKYMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS

1- Du kartus per metus (sausio ir rugsėjo mėn.) valstybės institucijos gauna kvietimą dalyvauti prancūzų kalbos, kaip Europos Sąjungos darbo kalbos, mokymo programoje;

2- Per metus organizuojami 2 mokymo kursai po 50 akademinių valandų (vasario–gegužės mėn. ir rugsėjo–gruodžio mėn.);

3- Kiekvieno kurso pradžioje nustatomas visų dalyvių prancūzų kalbos žinių lygis;

4- Dalyviai skirstomi į mokymo grupes pagal jų prancūzų kalbos žinių lygį. Reikalui esant, sudaromos bendros mokymo grupės iš kelių institucijų tarnautojų;

5- Kursai vyksta pagal galimybes ir susitarimą: arba dalyvių darbo vietoje, arba Prancūzų institute;

6- Kiekvienas mokymo kursas baigiamas žinių patikrinimo testu;

7- Kiekvieno mokymo kurso pabaigoje dalyviams išduodamas pažymėjimas, kuriame nurodytas pasiektas kalbos lygis, lankomumo procentas bei baigiamojo testo įvertinimas balais.

 Susisiekite su mumis: inscription@institutfrancais-lituanie.com